Trener rozwoju – oferta

W ostatnim czasie na różnych stronach internetowych, a w większości są to serwisy rekrutacyjne i pośredniczące w poszukiwaniu nowych zawodowych wyzwań, pojawia się coraz więcej ogłoszeń zatytułowanych: 

Trener Wewnętrzny
 Trener ds. Szkoleń i Rozwoju
Trener Rozwoju
Trener Rozwoju Zawodowego i Osobistego

NEW Trener rozwoju pic 2

Nie chodzi tu o sprzedaż, negocjacje czy inne tzw. umiejętności twarde, ale o te umiejętności menedżerskie, zwane niekiedy miękkimi, które do tej pory niejednokrotnie pozostają w cieniu zainteresowań firm i szeroko rozumianego biznesu. Chodzi tu o takie umiejętności jak asertywność, umiejętność motywowania podległych zespołów, o inspirację, o coaching i o mentoring. Trudno te umiejętności nabyć w codziennej pracy, szczególnie bez pomocy doświadczonego (20+ lat w biznesie korporacyjnym i biznesie małych i średnich przedsiębiorstw) trenera, szkoleniowca i eksperta.  Do szerokiej gamy świadczonych przez moją firmę InVision usług jak  m.in. coaching indywidualny, zespołowy czy warsztaty rozwojowe  dodałem więc nową,
funkcjonującą na zasadzie outsourcingu, 
usługę TRENERA ROZWOJU

Oto ZAKRES ZADAŃ, które obejmuje ta usługa:

• Planowanie i prowadzenie szkoleń wdrożeniowych i rozwojowych oraz innych działań rozwojowych dla pracowników oraz menedżerów każdego szczebla – także executive

• Ścisła współpraca z menedżerami zespołów, działów i departamentów w zakresie diagnozy sytuacji w ich zespołach, określania jej przyczyn, analiza SWAT tych zespołów, doboru właściwych metod rozwojowych zespołów; ewaluacja bieżących działań

• Opracowywanie nowych materiałów szkoleniowych dla pracowników oraz menedżerów, a także aktualizacja już istniejących materiałów poprzez dostosowanie ich do potrzeb biznesowych firmy i potrzeb rozwojowych personelu

• Aktywne wsparcie pracowników w ich kwestiach rozwoju zawodowego, realizacji planów uzgodnionych ze swoimi przełożonymi, a wynikających z kluczowych projektów w przedsiębiorstwie

• Coaching, mentoring oraz trening indywidualny i grupowy

• Stałe tworzenie aktualnej bazy wiedzy oraz innych narzędzi rozwoju zawodowego i osobistego – dostępnych dla personelu firmy, takich jak szkolenia, warsztaty, symulacje, filmy edukacyjne, e-learning oraz inne podobne narzędzia

• Wysoki standard obsługi klientów wewnętrznych firm i prowadzonych działań wdrożeniowych i rozwojowych wynikający ze stałego samodzielnego doskonalenia warsztatu trenera

• Systematyczna ocena i komunikacja efektywności działań wdrożeniowych i rozwojowych prowadzonych w firmie oraz ich raportowanie do zarządu firmy i menedżerów wyższego szczebla

• Ścisła współpraca z działem kadr, bądź HR w zakresie potrzeb rekrutacyjnych, a także w zakresie samych procesów rekrutacyjnych (tworzenie „job description”, screening, rozmowy kwalifikacyjne)

• Inne działania zbliżone do wymienionych wyżej obszarów zastosowane zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami z uprawnionym przedstawicielem firmy rozważającej współpracę z Trenerem Rozwoju.

ELASTYCZNY MODEL WSPÓŁPRACY  w ramach, którego realizowany jest powyższy zakres zadań:

• Ilość godzin: 
- 30 godzin miesięcznie przepracowanych z pracownikami Klienta
- 20 godzin miesięcznie pracy przygotowawczej Trenera Rozwoju  - bez dojazdów – liczony jest efektywny czas pracy

• Skrócony, zryczałtowany zakres dostępnych usług zawartych w pakiecie realizowanych selektywnie według oczekiwań Klienta obejmuje (Klient sam decyduje jaki zakres usług realizuje w danym tygodniu czy miesiącu):
- coaching biznesowy, executive, life
– indywidualny i grupowy
- coaching holistyczny i operacyjny - mentoring biznesowy
- warsztaty i szkolenia tematyczne (według ustaleń opartych o zdiagnozowane wcześniej potrzeby)
- praca w obszarze HR (szczegóły, cele i zadania do uzgodnienia wg potrzeb Klienta) - pełna obsługa procesów rekrutacyjnych
- ocena skuteczności działań pracowników w realizacji strategicznych, operacyjnych i taktycznych obowiązków w oparciu o zakres obowiązków, oraz o roczny plan operacyjny firmy
- ocena pracy personelu
- systematyczne spotkania (np. kwartalne 
spotkania – „appraisals”) oraz MBOs (Management Business Objectives) 
- inne działania powiązane z powyższymi obszarami, według i zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta.

• Usługa dostępna jest na terenie całej Polski (szczegóły logistyczne do uzgodnienia)

• Miejsce: biuro Klienta (w Trójmieście dojazd wliczony w zryczałtowaną cenę, po za Trójmiastem koszt dojazdu i ewentualnego noclegu Trenera do uzgodnienia)

• Cena ryczałtowa obejmuje:
- 30 godzin miesięcznie działań wybranych z zakresu opisanego powyżej (bezpośrednia praca z personelem firmy)
- 20 godzin pracy własnej Trenera (przygotowywanie szkoleń, sesji coachingowych, narzędzi diagnostycznych, opracowywanie raportów, itp)

• Trener Rozwoju współpracuje w oparciu o stałą umowę współpracy (faktury wystawia Firma InVision – Adam Kapusta)
• Proponowana umowa współpracy na czas nieokreślony z dwumiesięcznym wypowiedzeniem lub standardowa umowa zlecenia
• Firma współpracująca nie ponosi żadnych innych kosztów (jak to się dzieje w przypadku pracownika etatowego HR – koszty ZUS czy im podobne nie istnieją).

Koszt zatrudnienia TRENERA ROZWOJU  zgodnie z przedstawionym wyżej MODELEM i ZAKRESEM USŁUG wynosi 7900, – złotych netto miesięcznie

Pytania prosimy kierować bezpośrednio do trenera: Adam KAPUSTA adam@adamkapusta.pl 

   

Inne wpisy:

Korzystając ze strony akceptujesz pliki cookie

Zamknij