MówcaNiniejsza oferta wystąpień publicznych skierowana jest do:

  • firm,
  • instytucji publicznych i społecznych,
  • jednostek edukacyjnych (wyższe uczelnie, szkoły średnie i podstawowe),
  • fundacji i organizacji non-profit,
  • każdej innej jednostki o podobnej do powyższych   strukturze organizacyjnej,
  • organizatorów konferencji, poszukujących świeżych, niekonwencjonalnych i profesjonalnych mówców.

Działam na terenie całej Polski. Wystąpienia prowadzę równie sprawnie w języku polskim, jak i w języku angielskim.W jakich okolicznościach warto zaprosić zewnętrznego mówcę/prelegenta:

 

- gdy Twoja firma lub organizacja świetnie prosperuje i
warto zainwestować w
ten moment dobrej „prosperity”, by
pozytywny efekt utrzymać
w dłuższej
perspektywie,

– gdy Twoja firma przeżywa kryzys o podłożu ekonomicznym
bądź społecznym –
słabe wyniki finansowe, brak zaangażowania
pracowników, atmosfera demotywacji,
wypalenia i braku
perspektyw,

– gdy któryś z innych obszarów tzw. kwalifikacji miękkich w
Twojej organizacji
funkcjonuje poniżej oczekiwań i
  poszukujesz nowych źródeł motywacji oraz inspiracji,
by wesprzeć swoich pracowników, w sięganiu po ich
najbardziej wartościowy potencjał
,

– gdy organizujesz konferencję, której celem jest
zainspirowanie jej uczestników
, do aktywnej pracy
nad swoim rozwojem osobistym,
w drodze
po życiowy
i zawodowy sukces.Przykładowe – choć nie jedyne – tematy wystąpień

 

- Motywowanie zespołów i zarządzanie nimi w praktyce

- Zaangażowanie pracownika w osiąganie strategicznych celów
firmy! Czy jest możliwe?

Leadership – cechy nowoczesnego lidera w praktyce

- Inspirująca i motywująca atmosfera w pracyzasady jej
tworzenia

Sztuka zadawania pytań w rozmowie biznesowej, czyli
myślenie pytaniami


- Zmiany w organizacji – jak je skutecznie przeprowadzać?


- Praktyczne metody i techniki osiągania sukcesu


- Asertywność w życiu zawodowym i osobistym – sztuka czy
umiejetność?


- Ścieżka kariery zawodowej – jak nią zarządzać?


- Sztuka udzielania informacji zwrotnej


- Rozwiązywanie konfliktów pracowniczych, bez udziału
mediatorów i szefów


- Głos wewnętrzny – Twój wróg czy przyjaciel?


- Coaching wewnętrzny dla menedżerów

- „Twoja osobista zmiana” – Jak po życiowych lub                    zawodowych porażkach ponownie stanąć na nogi?                (prelekcja oparta na kanwie tej książki)

 


Charakterystyka moich wystąpień publicznych:

- dopasowanie do potrzeb Klienta (każdy temat może zostać
opracowany „na miarę”, wg potrzeb Klienta – na podstawie
wcześniejszego szczegółowego wywiadu w firmie Klienta,

- specjalizacja tematyczna,

- wystąpienia kameralne (dla ok. 20 osób) oraz skierowane do
dużych grup
 słuchaczy (20 – 1000 osób)

- oryginalność i nowoczesność,


- długość wystąpienia od 18 do 120 minut (długość
poszczególnych wystąpień
zależeć będzie od tematu wystąpienia
oraz wymagań zamawiającego),


- elokwencja i łatwość przekazu prowadzącego, spójność
i integralność,


- oparcie na faktach (często badaniach i prawdziwych historiach),
a nie na
czysto teoretycznych rozważaniach,

- są pełne anegdoty i humoru,


- interaktywne (w pełnym kontakcie z publicznością),


- pełne pozytywnych emocji,


- bogate w narzędzia inspiracji i motywacji,


- etyczne oraz pozbawione odniesień światopoglądowych,
religijnych i politycznych,


- przesiąknięte duchem przedsiębiorczości i sprawczości,


- prowadzące do zwiększonej motywacji oraz efektywności


- każde wystąpienie podlega autoryzacji zamawiającego (zarządu
firmy, szefa
dywizji, szefa działu)

 

adam kapusta public speaking iim 3

CLICK & GO => adam@adamkapusta.pl

  


Źródła moich kwalifikacji do prowadzenia wystąpień publicznych:

- liczne prezentacje publiczne w obszarach biznesu w których
przez lata pracowałem
 (prezentacje budżetowe, prezentacje
planów strategicznych i marketingowych,
spotkania operacyjne,
negocjacje kontraktów produkcyjnych, spotkania
integracyjne),

– wypływające z powyższych doświadczenie i umiejętności, takie
jak umiejętności
prezentacyjne, wywieranie wpływu,
przekonywanie, logiczne argumentowanie,
  umiejętność
szybkiego reagowania na tzw. „trudne pytania”,

– bogate doświadczenia z pracy w międzynarodowej kulturze
korporacyjnej, jako
szeregowego pracownika, menedżera
średniego szczebla, a także dyrektora
zarządzającego, czyli
tego, który „zna obie strony medalu” zarówno jako
szeregowy
pracownik, jako menedżer oraz pracownik zarządu firm,

– wykłady o zbliżonej tematyce prowadzone w Pomorskiej Szkole
Wyższej, 


- doskonałe umiejętności interaktywnej komunikacji, na poziomie grupowym oraz indywidualnym,

– otwartość, etyka osobista i zawodowa.Od czego zaczynam rozmowę z potencjalnym Klientem

zamawiającym wystąpienia publiczne:

Każda rozmowa zaczyna się od tego jednego,
kluczowego pytania:


„Jaki konkretnie cel i jakie korzyści Twoja firma/Twoja organizacja chce osiągnąć organizując to wystąpienie?”

Po uzgodnieniu tego celu i ustaleniu oczekiwanych korzyści:

1) rozpoczynam wywiad by zdobyć niezbędną wiedzę na temat Twojej firmy czy organizacji (po to, by przygotowane dla Twojej firmy wystąpienie w 100% odpowiadało realiom jej działania),

2) przygotowuję szkielet wystąpienia,

3) przedstawiam szkieletowe przygotowanie wystąpienia przedstawicielom i decydentom, sponsorom zamawiającego,

4) wprowadzam niezbędne korekty wynikające z dyskusji po przedstawieniu pierwszej jego wersji,

5) przedstawiam wersję końcową wystąpienia zamawiającemu do jego ostatecznej autoryzacji i  akceptacji.

 Po ustaleniu celów i oczekiwanych korzyści, pożdanych w wyniku mojego wystąpienia, wspólnie z kontrahentem ustalamy cenę wystąpienia. Zależeć ona będzie od takich czynników jak: tematyka, ilość słuchaczy, lokalizacja czy warunki techniczne.

Oczywiście orientacyjną cenę możemy także omówić w trakcie pierwszej rozmowy telefonicznej (tel. 607 291 370) bądź poprzez email ( adam@adamkapusta.pl ).

Inne wpisy:

Korzystając ze strony akceptujesz pliki cookie

Zamknij