ABC coachingu

 KORZYŚCI Z ZAANGAŻOWANIA W COACHING?

coaching cat

Popularność coachingu wzrasta. To fakt dotyczący zarówno life coachingu jak i coachingu w biznesie. Dzieje się tak ze względu na jego potwierdzającą się w praktyce życia prywatnego
i zawodowego skuteczność.

Dzięki czemu jest to możliwe?
I dlaczego warto w coaching inwestować?

- Coaching UWALNIA WEWNĘTRZNĄ MOC, która – czasami – w warunkach codziennego życia – pozostaje uśpiona i nie dość wykorzystywana. Coaching POMAGA UWOLNIĆ TE SZCZEGÓLNE ZASOBY, KTÓRE posiada każdy z nas, trzeba je tylko odkryć, czasami po prostu uwolnić, gdy są przez nas nie w pełni wykorzystywane.  

- Dzięki coachingowi, BUDUJESZ SWOJĄ PEWNOŚĆ SIEBIE, POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, ponieważ działasz w oparciu o swój realny system wartości, wsparty i wzmocniony Twoim niepowtarzalnym (jak DNA) indywidualnym potencjałem. 

 - Coaching umożliwia – zarówno osobom, które są klientami coachingu prywatnie, jaki biznesowo – OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I ŚRODKÓW FINANSOWYCH. Dzieje się tak, ponieważ coaching JEST NAJSZYBSZYM SPOSOBEM PODNOSZENIA INDYWIDUALNYCH UMIEJĘTNOŚCI, ZDOLNOŚCI oraz KWALIFIKACJI zarówno tych osobistych, jak i zawodowych.

- Coaching pozwala BARDZO KONKRETNIE  WYZNACZAĆ I OSIĄGAĆ TWOJE CELE wykorzystując posiadane i odkrywane na samym początku procesu coachingowego osobiste zasoby.

- Coaching umożliwi Ci – po wyznaczeniu celu (lub ich grupy) OPRACOWANIE BARDZO SZCZEGÓŁOWYCH PLANÓW ICH REALIZACJI. Nigdy więcej nie będziesz już błądzić we mgle. 

 - Coaching daje MOŻLIWOŚĆ ROZWIJANIA SIĘ W ŻYCIU PRYWATNYM, a także i jednocześnie w miejscu pracy – daje dodatkowe wsparcie w rozwoju Twojej kariery zawodowej.

 - Coaching TO SPOSÓB NA KONTYNUACJĘ I ROZWÓJ EFEKTÓW TRENINGÓW I SZKOLEŃ w organizacji. Wzmacnia wdrażanie pożądanych zmian, nabytej wiedzy i umiejętności po powrocie do miejsca pracy – czyli w praktyce.

 - Coaching  - jego następstwem jest precyzja w działaniach, a co za tym idzie – BARDZO DUŻA SKUTECZNOŚĆ. Klient coachingu nabywa umiejętność odróżniania ziarna od plew. ROBI TO, CO DLA NIEGO WAŻNE I POTRZEBNE.

 - Można UŻYĆ GO PRECYZYJNIE W MIEJSCU NAJWIĘKSZEJ POTRZEBY I NAJWIĘKSZEJ SKUTECZNOŚCI. Coaching wzmacniając konkretną osobę powoduje wzmocnienie tego ogniwa organizacji, w którym ta osoba działa.

 - Coaching PROMUJE ZMIANĘ W ORGANIZACJI PRZEZ OSOBY STRATEGICZNIE WAŻNE I OPINIOTWÓRCZE na różnych szczeblach zarządzania.

 - Coaching pomaga ODKRYWAĆ NIE POZNANE JESZCZE I NIE WYKORZYSTANE ZASOBY KLIENTA I PRACOWNIKA.

 - Coaching posiada ogromną MOC JAKO NARZĘDZIA MOTYWACJI I INSPIRACJI.

 - Coaching POSZERZA HORYZONTY MYŚLOWE. POZWALA ZOBACZYĆ WIĘCEJ I WYRAŹNIEJ.

 - Coaching jest prowadzony w taki sposób, że NIE KOLIDUJE Z CODZIENNYMI ZADANIAMI I OBOWIĄZKAMI zawodowymi. 

 

Inne wpisy:

Korzystając ze strony akceptujesz pliki cookie

Zamknij