Akademia coachingu # 4

Co Ty wiesz o coachingu?

———————————

CZYM JEST COACHING?                    ICC_logo_ma__e  kliknij logo ICC by dowiedzieć się więcej…


Coaching jest PROCESEM. Głównym celem tego procesu jest wzmacnianie Klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu o własne wnioski i zasoby).

Coaching jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać Klient. Pomaga ludziom w stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszym, jak to możliwe. Wydobywa i wzmacnia to, co w ludziach najlepsze.

Jest procesem opartym na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. To bardzo ważne, ponieważ zmiana wymaga wcześniejszych wglądów, a wglądy dzieją się jedynie w atmosferze obopólnego zaufania Klienta i coacha.

Jest procesem szeroko rozwojowym, choć skoncentrowanym na konkretnych celach, które określa się na wstępie. Zleceniodawca i sam zainteresowany przygotowują wstępne cele na proces lub cele wynikowe.

Jest procesem opartym o odkrycia w zgodzie z zasadą: „Coach zna pytania, Klient zna odpowiedzi”. Coach posługuje się wieloma narzędziami, lecz podstawowym sposobem komunikacji są pytania. Niedopuszczalne jest sugerowanie rozwiązań, doradzanie, konsultacje i inne przejawy pokrewnych dziedzin.

Jest procesem zaplanowanym i przemyślanym. Ma swój rytm, swój początek, środek i koniec – kolejność jest tu również ważna dla efektywności.

Jest procesem, który trwa i umiejscowiony jest w czasie. To bardzo istotne, ponieważ każdy efekt uzyskany dziś, jest wzmacniany w taki sposób, by powodować efektywność również w przyszłości. Trwa od kilku do kilkunastu spotkań 60-90 minutowych z miesięczną przerwą pomiędzy każdym z nich – zależnie od szkoły.)

Jest procesem mierzalnym. Efektywność Coachingu mierzy się na poziomie zachowań, a więc widzialnych zmian w działaniu Klienta.

Skupia się na konkretnej Osobie, jej wyjątkowych zasobach oraz indywidualnych ograniczeniach. Indywidualne podejście stwarza szczególne warunki dla zaistnienia trwałej i szybkiej zmiany.

Uwzględnia „całą Osobę”, a nie Jej pojedyncze role życiowe. Oczywiście dotyczy to podejścia holistycznego, które charakteryzuje się pracą na wszystkich poziomach, od środowiska i zachowań poprzez umiejętności, wartości, przekonania i misję, do duchowości.

Coaching jest inwestycją w stały i dalekosiężny rozwój.

Jest procesem mierzalnym. Efektywność Coachingu mierzy się na poziomie zachowań, a więc widzialnych zmian w działaniu Klienta.

Dodatkową korzyścią z coachingu może stać się wzmocnienie lub zapoczątkowanie bardzo pożądanej w biznesie „kultury”. Mowa o umiejętności planowania długofalowych działań i skutków, zamiast niszczącej stabilność firmy – polityki „gaszenia pożarów”, która polega na inwestowaniu ogromnej uwagi i energii w działania reaktywne, natychmiastowe – najczęściej związane z dużym naciskiem i stresem, a co za tym idzie pośpieszne, niewystarczająco przemyślane i kosztowne. Nawet, jeśli rozwiązują jakiś teraźniejszy problem, to najczęściej i tak owocują komplikacjami w przyszłości, ponieważ nie są w stanie dotrzeć do źródła problemu. Praktycznie nigdy nie odnoszą się do istoty tego, na co teoretycznie są odpowiedzią.

Żródło: http://www.iccpoland.pl/pl/strefa_wiedzy/czym_jest_coaching

Inne wpisy:

Korzystając ze strony akceptujesz pliki cookie

Zamknij